Vullnetar i ri

  • Current Detajet e kontaktit
  • Informacion shtese
  • E përfunduar
Volunteer

Përditësoni të dhënat tuaja vullnetare!

Mirësevini në faqen e internetit të Kryqi të Kuq Shqiptar. Ne jemi të kënaqur që ju jeni të interesuar të bëheni një nga vullnetarët tanë dhe të kontribuoni
aktivisht duke ndihmuar grupet e njerëzve në vështirësi në Shqipëri. Koha dhe aftësitë tuaja do të zënë me siguri një vend të rëndësishëm te ne.

Vullnetarët janë një nga shtyllat kryesore të aktiviteteve tona dhe ne jemi në kërkim të njerëzve me vullnet të mirë, me një gamë të gjerë aftësish dhe
përvoje, që mund të ndihmojnë kur nevojitet, edhe në vende dhe njerëz që shpesh braktisen nga shoqëria.

Vullnetarizmi me Kryqin e Kuq Shqiptar nuk është vetëm rreth të ndihmuarit të tjerët me vetmohim dhe forcimin e komunitetit, por është një udhëtim jetësor mahnitës dhe një vendim që përmbush një person për një kohë të gjatë. Ne i përgatisim dhe i trajnojmë vullnetarët tanë për aktivitetet e tyre vullnetare. Përmes punës tuaj vullnetare, ju do të kontribuoni për të përmirësuar cilësinë e jetës së njerëzve në vështirësi dhe përmirësuar jetën e komunitetit në lagjen tuaj. Ashtu si gjithë vullnetarët e tjerë, ju do të jeni personi kyç në rritjen e besimit midis Kryqit të Kuq Shqiptar dhe
shoqërisë që nga momenti parë.

Vullnetarizmi është një nga 7 parimet e Lëvizjes Ndërkombëtare të KK&GJK , i cili nuk udhëheq vetëm vullnetarët, por dhe anëtarët e Kryqit të Kuq dhe
stafin e saj mbarëbotëror.

Ju mund të lexoni më shumë rreth të drejtave dhe përgjegjësive të vullnetarëve dhe Kryqit të Kuq Shqiptar në Kodin e Etikës së Vullnetarëve.

Faleminderit që jeni një anëtar i vlefshëm i Kryqit të Kuq Shqiptar. Ne nuk do të mundeshim të ndihmonim njerëz në vështirësi pa ndihmën tuaj. Me qëllim që të arrijmë rezultatet më të mira në zbatimin e projekteve tona, na nevojitet informacioni i përditësuar i vullnetarëve tanë. Ju lutemi përditësoni dhe/ose plotësoni informacionin e munguar në profilin tuaj. Ne do ju ofrojmë mundësitë që janë të përshtatshme me interesat tuaja.

Contact 1
One file only.
3 MB limit.
Allowed types: jpg, jpeg, png, bmp, pdf.
Zgjidhni rrjetin e komunikimit që përdorni aktualisht
No
Detajet e kujdestarit ligjor

Nëse jeni nën 18 vjeç, ju lutemi jepni të dhënat e kontaktit të kujdestarit tuaj ligjor.

Pëlqimi i kujdestarit ligjor për të regjistruar vullnetarin do të dërgohet në adresën e emailit të dhënë.

Mediat sociale
Informacioni i Adresës
Të dhënat në raste emergjence